Forside Sitemap Udskriv siden
  > Nyheder   Søg


Kontakt
Danske INKASSOadvokater


14-04-2009 Inkassobranchen ramt af konkurser


Dårlige betalere lyder umiddelbart som guf for en inkassobureau, men hvis sagen ender med, at den dårlige betaler går konkurs, står bureauet tilbage uden indtjening. N Og konkurser er der masser af.
  

Af MAGNUS HARALD HASLEBO
 
Inkassobranchen ses ofte som en af de mindre konjunkturfølsomme, men den opfattelse er måske mindre sand end hidtil antaget. Selv om finanskrisen har betydet, at branchen for tiden oplever en stigning i antallet af skyldnere, fører sagerne mod disse sjældnere til en indtjening.
Årsagen skal findes i det rekordhøje antal konkurser blandt virksomheder. Alene i februar gik 513 virksomheder konkurs, hvilket svarer til en stigning på næsten 58 pct.
i forhold til samme måned i 2008.

Gratis arbejde
Ole de Neergaard er adm. direktør for den danske afdeling af inkassobureauet Intrum Justitia, og han fortæller, at det ikke kun er glade dage for inkassobranchen.
»Vi oplever ganske vist en svag stigning i antallet af sager, men til gengæld betyder de mange konkurser, at det er blevet sværere at få pengene hjem,« siger han.
Enkelte inkassoadvokater indgår kontrakter, der betyder, at de modtager betaling fra kunderne, uanset hvor meget der bliver indkrævet fra skyldner. Anderledes forholder det sig med de store inkassobureauer som Intrum Justitia, som i de fleste tilfælde kun modtager penge ved at pålægge skyldner rykkergebyrer og ved at modtage provision af det indkrævede beløb fra kunden. Går en virksomhed, som skylder penge, konkurs, modtager bureauet således hverken rykkergebyr eller provision.
»Vi oplever tit sager, hvor vi har ført en dialog med skyldner igennem to-tre måneder, hvorefter virksomheden går konkurs, og så er vores arbejde spildt,« siger Ole de Neergaard.

Private skylder bedst
Formanden for Danske Inkassoadvokater, Karsten N.
Müller, fortæller, at konkurserne spreder betalingsproblemer som ringe i vandet, f. eks. ved at skabe flere arbejdsløse, og at evt. underleverandører mister både betalinger og fremtidige bestillinger.
Derudover betyder et selskabs konkurs, at løbet er kørt. Virksomheden bliver opløst, og kreditor kan aldrig igen rejse krav.
Af netop den årsag fremhæver Karsten N. Müller private som de mest sikre skyldnere i nedgangstider.
»Når en privat skyldner kommer på fode igen, vil gamle krav igen kunne rejses imod denne,« forklarer han.