Forside Sitemap Udskriv siden
  > Nyheder   Søg


Kontakt
Danske INKASSOadvokater


27-04-2020 Generalforsamling i Danske INKASSOadvokater


I overensstemmelse med vedtægternes § 10, indkaldes hermed til generalforsamling i Danske INKASSOadvokater
 
Fredag, den 15. maj 2020 fra kl. 11.00-12:00 på formandens kontor

Medlemmer opfordres til ikke at møde op grundet Corona-virus, hvorfor det vil være muligt at deltage pr. telefon 33 43 70 41, kode 7041

Dagsorden for generalforsamlingen:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Aflæggelse af regnskab.
4. Forelæggelse af budget for det kommende år.
5. Fastsættelse af kontingent for det følgende år.
6. Valg af 5-7 medlemmer og en suppleant til bestyrelsen.
7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
8. Indkomne forslag.
9. Eventuelt.

Ad punkt 3:
Foreningens regnskab for 2019 kan læses her og er til gennemsyn i foreningens sekretariat.

Ad punkt 4:
Bestyrelsens forslag til budget 2020 kan læses her og er til gennemsyn i foreningens sekretariat.

Ad punkt 5:

Bestyrelsen foreslår, at kontingentet på kr. 3.000 ekskl. moms pr. medlemsfirma/ hovedadresse fastholdes. Endvidere foreslås fastholdelse af, at enkeltmandsvirksomheder (omfattende en enkelt, selvstændig bestallingshavende advokat, op til 2 fuldmægtige og dertil sekretærer og studerende) har mulighed for at tegne medlemskab til et nedsat kontingent, som fastholdes til kr. 800 ekskl. moms. Tilsvarende foreslås, at kontingent for ”kædekontorer” fastholdes til kr. 800 ekskl. moms.

Ad punkt 6:
Alle bestyrelsesmedlemmer modtager genvalg:
Karsten N. Müller, Tanja Lykke Stougaard, Thomas Møller Harhoff Kristensen, Kim Jybæk, Jacob Thorup Larsen og Morten Schwartz Nielsen.
For så vidt angår Karsten N. Müller, Tanja Lykke Stougaard, Thomas Møller Harhoff Kristensen og Kim Jybæk vil genvalg indebære og forudsætte, at generalforsamlingen meddeler dispensation efter vedtægternes § 9, 3. afsnit, idet de pågældende har fungeret i bestyrelsen i 6 år eller længere.

Ad punkt 8:
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes til sekretariatet mindst 3 uger før afholdelse af generalforsamlingen.

Tilmelding til generalforsamlingen sendes til sekretariatet på e-mail: cst@danskeadvokater.dk inden den 17. april 2020