Rykkergebyrer

 

De nuværende regler for opkrævning af rykkerbegyrer blev indført den 1. juli 2001. En kort oversigt:

  • Reglerne gælder kun i forhold mellem erhvervsdrivende og forbrugere.
  • Der må højst sendes tre rykkere vedrørende det samme gældsforhold - også selvom der sker delvis betaling efter for eksempel den tredje rykker.
  • Rykkergebyret må maksimalt være på 100 kr. pr. rykkerskrivelse (ikke momsbelagt).
  • Der må kun opkræves rykkergebyrer for rykkere, der fremsendes med mindst ti dages mellemrum.
  • Det er virksomheden, der som udgangspunkt skal bevise, at det koster 100 kr. at sende en rykker. Hvis udgiften er mindre kan der kun opkræves dette mindre beløb.

Kreditor kan altså kun opkræve gebyr for tre rykkerskrivelser, samt for oversendelse til inkasso (også maksimalt 100 kr.), så længe der er tale om den samme gæld. Også selvom debitor ind i mellem har betalt et eller flere afdrag. Hver enkelt ydelse (aftalt afdrag) på et lån vil dog blive betragtet som en "ny" gæld. Kreditor kan begynde at opkræve rykkergebyrer igen, hvis debitor efter rykkere har betalt en måneds ydelse og så kommer i restance med den næste eller en senere ydelse.

 

Det behøver ikke at fremgå af de almindelige betalingsbetingelser eller af en indgået aftale, at kreditor opkræver et rykkergebyr. Efter loven skal det være "rimeligt", at rykkeren er sendt.