Forside Sitemap Udskriv siden
  > Om Danske INKASSOadvokater> Holdninger   Søg
  
  
  
  
  
  


Kontakt
Danske INKASSOadvokater

 

Det mener Danske INKASSOadvokater

 

Betalingspåkrav

Foreningen Danske INKASSOadvokater er generelt tilfredse med den forenklede inkassoproces, som blev indført pr. 1. januar 2005. Foreningen har tilkendegivet sine erfaringer med og ønsker til betalingspåkravsordningens udvikling i et brev til Domstolsstyrelsen.

 

Læs brevet

 

 

Lønindeholdelse

Danske INKASSOadvokater arbejder for en lovændring, der skal give private kreditorer mulighed for at få foretaget lønindeholdelse, ligesom det i dag er muligt for offentlige kreditorer. Med den seneste lovændring ophæves den tidligere 20%-grænse for offentlig lønindeholdelse. Det betyder, at skyldnere med gæld til både det offentlige og private kreditorer får meget vanskeligt ved at afdrage gælden til de private kreditorer. Den offentlige lønindeholdelse vil kunne omfatte hele den del af skyldnerens indkomst, der ligger ud over minimumsindkomsten.

 

Danske INKASSOadvokater søger via medierne at gøre politikerne opmærksomme på fordelene ved lønindeholdelse for private kreditorer, ligesom foreningen har rettet direkte henvendelse til Justitsministeren herom.

 

Læs brevet til Justitsministeren og Justitsministerens svar

 

Siden 2007 har foreningen været repræsenteret i arbejdsgruppen om tvangsfuldbyrdelse, der er nedsat af retsplejerådet. I den forbindelse har foreningen medindflydelse på udviklingen af retsplejelovens regler om tvangsfuldbyrdelse af private krav - herunder overvejelserne om at indføre adgang til lønindeholdelse for private krav.

 

 

Advokaternes rolle på inkassomarkedet

Gennem de senere år er konkurrencen på inkassomarkedet blevet stadig mere intensiv og nye aktører erobrer store markedsandele. Erhvervsklienter har vanskeligt ved at gennemskue de mange tilbud og vælge den mest effektive kreditpolitik og rykkerprocedure. Alt for mange mindre krav opgives, og alt for mange dårlige betalere kan stifte ny gæld. I artiklen gennemgår forfatterne de aktuelle udfordringer og kommer med nogle konkrete forslag til, hvordan den negative udvikling kan vendes. Det er foreningens synspunkt, at advokaterne må produktudvikle og synliggøre deres ydelser samt stille større krav til samarbejdspartnere, politikere og domstole – og at det haster.

 

Læs artiklen